Co to jest kabina konstrukcji ROPS/FOPS?

ROPs (Roll-Over Protective Structures) i FOPs (Falling Object Protective Structures) są dwoma rodzajami ochronnych struktur stosowanych w maszynach budowlanych, które mają zapewnić bezpieczeństwo operatora w różnych warunkach pracy.

  • ROPs (Roll-Over Protective Structures): ROPs są konstrukcjami zaprojektowanymi w celu ochrony operatora maszyny w przypadku, gdy maszyna przewraca się lub występuje ryzyko przewrócenia. Zazwyczaj są to metalowe kratownice lub ramy zamocowane na maszynach, takich jak koparki, ładowarki, wózki widłowe itp. Ich głównym celem jest zapewnienie ochrony przed obrażeniami lub śmiercią w przypadku przewrócenia się maszyny.
  • FOPs (Falling Object Protective Structures): FOPs są konstrukcjami mającymi na celu ochronę operatora maszyny przed spadającymi przedmiotami lub odłamkami w trakcie pracy. Często są to osłony lub kratownice umieszczone na maszynach, takich jak koparki, dźwigi, spychacze, czy wozidła. Ich zadaniem jest zapobieganie urazom głowy i ciała operatora spowodowanym przez przypadkowe spadające przedmioty na placu budowy.

Oba typy konstrukcji są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa operatora w trakcie pracy na placu budowy. ROPs chronią przed niebezpieczeństwem wynikającym z przewrócenia się maszyny, podczas gdy FOPs zapewniają ochronę przed opadającymi przedmiotami. Oba są integralnymi elementami zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w branży budowlanej i mogą być wymagane przez przepisy i normy bezpieczeństwa w wielu krajach.