Ostatnie pół roku na wymianę uprawnień UDT! 

Przypominamy o możliwości przedłużenia ważności wszystkich zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku, które tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku. 

Przedłużenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla osób fizycznych odbywa się tradycyjnie i elektronicznie.

Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące tego procesu:

  • Zapoznanie się z wymaganiami: Zapoznaj się z przepisami i wymaganiami UDT dotyczącymi przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób fizycznych za pośrednictwem strony internetowej, rozmowy z pracownikiem Urzędu Dozoru Technicznego lub pracownikiem firmy szkoleniowej. 
  • Termin przedłużenia: Sprawdź datę ważności swojego zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Upewnij się, że rozpoczynasz proces przedłużenia wystarczająco wcześnie, aby uniknąć przerwania legalności dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych w celu przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o jego przedłużenie nie później niż do 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności dotychczasowego zaświadczenia.
  • Uzupełnienie wymaganych dokumentów: Przygotuj wszelką wymaganą dokumentację, która może być potrzebna do przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, tj. wniosek tradycyjny lub formularz internetowy. 
  • Opłaty za przedłużenie: nie są wymagane ze strony urzędu.  
  • Przegląd wniosku: Organ UDT przeanalizuje złożony wniosek, weryfikując poprawność dokumentów i spełnienie wszystkich wymagań. Może przeprowadzić również ocenę praktyczną lub teoretyczną, w zależności od rodzaju kwalifikacji.
  • Decyzja i przedłużenie: Pozytywna decyzja organu UDT skutkuje przedłużeniem ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego na określony w ustawie okres czasu.