Zmiany w Sieci Badawczej Łukasiewicz 

Niezależnie od tego, czy jesteś dobrze zaznajomiony ze zmianami jakie nastąpiły w Sieci Badawczej Łukasiewicz, czy jest to dla Ciebie nowe zagadnienie, warto zapoznać się z naszym artykułem, aby tę wiedzę poszerzyć i zaktualizować.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpiło połączenie dwóch, działających dotychczas oddzielnie Instytutów należących właśnie do Sieci Badawczej Łukasiewicz, a mianowicie: Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.  

W związku z tym połączenie dwóch instytutów  doprowadziło do powstania jednej nowej jednostki pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. 

Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) był jednym z wiodących ośrodków badawczych i rozwojowych w dziedzinie mechanizacji, budownictwa oraz górnictwa skalnego. Jego wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronny zakres działań sprawiły, że był kluczowym graczem na tym dynamicznym polu. IMBiGS łączy w sobie ekspertyzę związana z nowoczesnymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami oraz wiedzą praktyczną, które mają na celu wspieranie postępu i doskonalenie w branży budowlanej i technicznej. 

Natomiast Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) to niezawodny lider w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze mechaniki precyzyjnej. Przez wiele lat IMP konsekwentnie przyczyniał się do postępu technologicznego i doskonalenia w tej zaawansowanej dziedzinie. Jego ekspertyza obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak projektowanie i produkcja precyzyjnych mechanizmów, mikrosystemów oraz instrumentów pomiarowych, które znajdują zastosowanie w różnych branżach i dziedzinach życia.

Ta zmiana przyczyni się do poszerzenia możliwości naukowo-badawczych z zakresu ochrony przed korozją, innowacyjnych technologii i nowych materiałów, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, energii odnawialnej oraz badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. Wzmocni również ekspertyzy w konkretnych dziedzinach i umożliwi bardziej wszechstronne podejście do badań i rozwoju. Ponadto zwiększy dostępne zasoby takie jak infrastruktura, sprzęt badawczy, laboratoria oraz finanse. Większe zasoby mogą umożliwić prowadzenie bardziej zaawansowanych projektów badawczych i rozwojowych. Połączenie dwóch instytutów może stworzyć dogodne środowisko do współpracy i wymiany pomysłów. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i zasobami może prowadzić do synergii, czyli tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań i projektów, które byłyby trudne do osiągnięcia przez pojedyncze instytuty.