Terminarz szkoleń

6 maj 2024

godzina: 8:00

 • Szkolenie z zakresu BHP
 • Kurs sygnalisty-hakowego
 • Kurs obsługi suwnic
 • Kurs obsługi wciągników i wciągarek
 • Kurs obsługi żurawi
 • Kurs obsługi dźwigów

7 maj 2024

godzina: 8:00

 • Kurs obsługi wózków jezdniowych
 • Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

8 maj 2024

godzina: 8:00

 • Kurs konserwacji żurawi
 • Kurs konserwacji dźwigów
 • Kurs konserwacji suwnic
 • Kurs konserwacji podestów ruchomych przejezdnych
 • Kurs konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

9 maj 2024

godzina: 16:00

 • Kurs obsługi wózków jezdniowych
 • Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

10 maj 2024

godzina: 16:00

 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora koparkoładowarki
 • Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora walca drogowego
 • Kurs montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych montaż i demontaż

11 maj 2024

godzina: 08:00

 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora koparkoładowarki
 • Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora walca drogowego
 • Kurs montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych montaż i demontaż