Test: Podesty ruchome przejezdne

Welcome to your Podesty ruchome przejezdne

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu

93. Wciśniecie przycisków oznaczonych litera C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

105. Podpory podestów ruchomych maja za zadanie