Test: Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Welcome to your Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

82. Wciągarkę przedstawia obraz

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

121. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

49. Decyzja wydana przez UDT:

141. Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

109. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

102. Nazwij część wskazaną na zdjęciu:

120. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającejna eksploatację:

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

85. Zderzaki to: