Test: Wózki jezdniowe

Welcome to your Wózki jezdniowe

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

61. Obsługującemu nie wolno:

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

103. Widząc świecącą się kontrolkę operator:

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm: