Test: Żurawie przewnoźne i przenośne HDS

Welcome to your Żurawie przewnoźne i przenośne HDS

321. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

159. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

202. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia:

141. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:

85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie:

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

303. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:

178. Dopuszczalna maksymalana prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem:

139. Podpora żurawia to:

257. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

269. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

317. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

147. Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która:

131. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to: