Test: Żurawie stacjonarne

Welcome to your Żurawie stacjonarne

175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

111. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być:

84. Odboje to:

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

204. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

139. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

99. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

137. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

214. Poniższy rysunek przedstawia:

118. Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny?

61. Obsługującemu nie wolno:

227. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej: