Test egzaminacyjny UDT: Suwnice

1. 
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

2. 
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

3. 
246. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

4. 
199. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:

5. 
87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

6. 
187. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

7. 
109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

8. 
185. Zawiesia łańcuchowe:

9. 
175. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

10. 
161. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

11. 
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

12. 
142. W przypadku rozkołysania ładunku należy:

13. 
80. Łącznik suwnicy:

14. 
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

15. 
204. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi: